შეკვეთის განთავსება

შემკვეთი
სახელი
კომპანია
საფოსტო კოდი
ქალაქი
შტატი (აშშ-ს შემთხვევაში)
ქვეყანა
ტელეფონის ნომერი
ფაქსის ნომერი
ელ. ფოსტა
ტვირთის მარშრუტი
მიუთითეთ თუკი რაიმე სპეციფიკური მარშრუტია საჭირო
დატვირთვის ადგილი
საჭიროა თუ არა კარამდე მიწოდება? დიახ არა
გამგზავნი
სახელი (საფოსტო კოდი)
ქალაქი
შტატი (აშშ-ს შემთხვევაში)
ქვეყანა
Precarriage By truck By rail or barge / truck combiened
Port of Loading
დანიშნულების ადგილი
Port of Discharge
საჭიროა თუ არა კარამდე მიწოდება? დიახ არა
Consignee
კომპანია
ქალაქი
შტატი (აშშ-ს შემთხვევაში)
ქვეყანა
Oncarriage By truck By rail or barge / truck combiened
მიუთიეთ საერთაშორისო პირობა გარიგებაზე
ტრანსპორტირების პირობა ინკოტერმსი
Named Place
ტვირთის აღწერილობა
დასახლება
საშიში ტვირთი დიახ არა
MO კლასის #
UN -ის #
ბიზნესის ტიპი ერთჯერადი რეგულარული
მოსალოდნელი რაოდენობები წლის ჭრილში TEU FREIGHTTONS
სავარაუდო დატვირთვის რიცხვი

From:   

To:        

Required Service Standard Express
გადაზიდვის ტიპი
გადაზიდვის ტიპი საკონტეინერო
ნაკრები ტვირთი
ნაყარი ტვირთი
საკონტეინერო გადაზიდვა (Please specify overdimensions under Remarks)
წონა კილოგრამი
ელბიესი
კონტეინერის რაოდენობა კონტეინერის ტიპი წონა კონტეინერის სპეციფიკაციები
ნაკრები ტვირთი/ნაყარი (Please specify overdimensions under Remarks)
ტვირთის რაოდენობა
შეფუთვის სახე
მოცულობა (კუბატურა) CBM CFT
წონა კილოგრამი ელბიესი
სხვა მოთხოვნები/ინსტრუქციები
გთხოვთ მიუთითეთ თუკი რაიმე დამატებითი ინსტრუქციები გაქვთ...