კონტეინერის სპეციფიკაციები

Container Types

Container types marked by an asterix (*) fall under the category of "special equipment", and are available subject to prior order.

Interior Dimensions Door Opening Top Opening Tare Weight Cubic Capacity Payload
20' Dry Container

L: 5,905 mm

W: 2,353 mm

H: 2,393 mm

W: 2,343 mm

H: 2,283 mm

2,300 kg 33,4 m3 22,040 kg
40' Dry Container

L: 12,033 mm

W: 2,353 mm

H: 2,395 mm

W: 2,343 mm

H: 2,280 mm

3,810 kg 67,7 m3 26,770 kg
40' High Cube Container

L: 12,035 mm

W: 2,352 mm

H: 2,700 mm

W: 2,340 mm

H: 2,585 mm

4,120 kg 76,4 m3 26,580 kg
20' Reefer Container *

L: 5,549 mm

W: 2,286 mm

H: 2,509 mm

W: 2,286 mm

H: 2,190 mm

3,300 kg 28,6 m3 21,110 kg
40' Reefer Container *

L: 11,674 mm

W: 2,286 mm

H: 2,509 mm

W: 2,286 mm

H: 2,444 mm

4,500 kg 66,9 m3 25,980 kg
20' Open
Top Container *

L: 5,900 mm

W: 2,348 mm

H: 2,350 mm

W: 2,340 mm

H: 2,275 mm

L: 5,738 mm

W: 2,225 mm

2,590 kg 32,3 m3 21,815 kg
40' Open
Top Container *

L: 12,056 mm

W: 2,352 mm

H: 2,354 mm

W: 2,340 mm

H: 2,284 mm

L: 11,841 mm

W: 2,132 mm

4,050 kg 66,6 m3 26,630 kg
20' Flat
Rack Container *

L: 5,702 mm

W: 2,256 mm

H: 2,290 mm

L: 5,608mm

H: 2,290 mm

L: 5,702 mm

W: 2,114 mm

3,600 kg 29,45 m3 20,850 kg
40' Flat
Rack Container *

L: 12,062 mm

W: 2,256 mm

H: 1,976 mm

L: 11,816 mm

H: 1,976 mm

L: 11,950 mm

W: 2,256 mm

5,900 kg 53,8 m3 25,780 kg