სერვისი

შპს ავტოლოგისტიკა (FIATA   წევრი) მის მომხმარებლებს სთავაზობს შემდეგი სახის მომსახურებას:


•    საჰაერო & საზღვაო სატვირთო გადაზიდვები მსოფლიოს მასშტაბით 
•    არასრული საკონტეინერო გადაზიდვები და კონსოლიდირებული კონტეინერები ყველა ძირითადი პორტიდან  და პორტის მიმართულებით
•    სრული საკონტეინერო ტვირთი (FჩL)  – კარიდან-კარამდე 
•    არაგაბარიტული ტვირთები
•    ტრეილერული (ღO/ღO) გადაზიდვები 
•    ტვირთების ჩამოტვირთვა/სორტირება
•    სატვირთო მანქანებით მომსახურება ევროპიდან და ევროპის მიმართულებით
•    დასაწყობება/ექსპორტ-შეფუთვა
•    დაზღვევა
•    კონსულტაცია და განფასება 
•    განბაჟება

 

მომსახურება მოიცავს:


•    შორ მანძილზე ტრანსპორტირებას ტვირთის გამომგზავნის კარიდან ტვირთის მიმღების კარამდე 
•    პირდაპირი და კონსოლიდირებული იმპორტ-ექსპორტის გადაზიდვებს
•    სრულ სადოკუმენტაციო მომსახურებას 
      •    აკრედიტივი
      •    ტრატები
      •    წარმოშობის სერტიფიკატები 
      •    ინვოისები
•    საშიში ტვირთების ტრანსპორტირებას 
•    შეფუთვასა და სადოკუმენტაციო მომსახურებას